Menu

Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

Misja firmy:
„Pracujemy w trosce o zdrowie pacjenta”.


Cele firmy:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW – naszym celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości
i skuteczności terapeutycznej.

NASTAWIENIE NA KLIENTA – naszym celem jest produkowanie farmaceutyków oraz świadczenie profesjonalnych usług w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

SILNA POZYCJA FINANSOWA – naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój.

DOBRY PRACODAWCA – naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – naszym celem jest firma etyczna, wrażliwa na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych.